Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

LRT televizijos laida Šventadienio mintys. Užsienio lietuvių sielovada besirūpinantys kunigai – apie pagalbą kaliniams, tapatybės išlaikymą ir lietuvių kalbą

Žiūrėkite šią televizijos laidą čia: „Pokalbis su užsienio lietuvių sielovada besirūpinančiais kunigais – kaip tikėjimas atrodo išeivių bendruomenėse?” Vedėja Dalia Michelevičiūtė.

Iš LRT

Back To Top