Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Airija  Airija

Lietuvių katalikų misija Airijoje
(Lithuanian Catholic Mission in Ireland)
48 Westland Row, Dublin 2, Ireland
Kun. Egidijus Arnašius – tarnauja lietuvių sielovadoje Airijoje
arnasius@gmail.com
tel. +353 877 477 554
 

Belgija   Belgija

Prisikėlimo koplyčia Briuselyje
(Chapel Of The Resurrection)
Rue Van Merlaent 22-24, 1040 Bruxelles, Belgium
Kan. Rimas Skinkaitis – patarnauja lietuvių sielovadoje Briuselyje
skinkaitis@yahoo.com
 
 

Danija

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
(Sankt Knuds Stiftelse)
Stenosgade 4,1616 København, Denmark
Kun. Nerijus Vyšniauskas – patarnauja lietuvių sielovadoje Danijoje
vysniauskasn@gmail.com
tel. +370 682 60006
 

Islandija

Habnarfjorduras – Šv. Juozapo bažnyčia
(Jósefskirkja)
Jófríðarstaðarvegur, 220 Hafnarfjörður
Kontaktams +354 696 6366
juancarlosescudero@ive.org
 
 

Italija

Roma – Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
(Pontificio Collegio Lituano S. Casimiro)
Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma, Italy
Kun. teol. lic. Audrius Arštikaitis, rektorius – tarnauja lietuvių sielovadoje Romoje
audrius_ar@yahoo.com
Svečių namai – Villa Lituania Piazza Asti, 25 00182 Roma, Italia

Jungtinė Karalystė

www.katalikai.org.uk

Aberdynas – Šv. Petro bažnyčia (Škotija)
(Aberdeen – St. Peter’s Catholic Church)
3 Chapel Ct, Aberdeen AB11 5HX
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
 
Bedfordas – Kristaus Karaliaus bažnyčia
(Bedford – Roman Catholic Church of Christ the King)
Harrowden road, Bedford  MK42 0SP
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
 
Bostonas – Rožinio Švč. Mergelės Marijos parapija
(Boston – Parish of St. Mary Our Lady of the Rosary)
24 Horncastle Rd, Boston, Lincolnshire PE21 9BU
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
 
Freizerberis – Mergelės Marijos Jūsų žvaigždės ir šv. Drostano bažnyčia (Škotija)
(Fraserburg – Our Lady Star of the Sea and St Drostan’s church)
73 Commerce St, Fraserburgh AB43 9LR
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
 
 
Kings Linas – Apreiškimo Mergelei Marijai parapija
(King‘s Lynn – The Parish of Our Lady of Annunciation)
London road, King‘s Lynn PE30 5HQ
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
 
 
Londonas – Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
(St. Casimir lithuanian church)
21 The Oval, London E2 9DT, United Kingdom
+44 20 7739 8735
parapija@londonas.co.uk
Kun. Petras Tverijonas, klebonas
parapija@londonas.co.uk
Kun. Petras Gucevičius, vikaras
gucevicius@katalikai.org.uk
mob. +44 7404 801 091
Šv. Mišios sekmadieniais 10, 12 ir 18 val. Darbo dienomis ir šeštadieniais 18 val. (žiemą) 19 val. (vasarą)
 
Mančesteris – Sopulingosios Mergelės Marijos bažnyčia
(Manchester – Our Lady Of Dolours Church)
500 Bury New Road  M7 4ND
Kun. Petras Tverijonas
mob. +447939126505
tel. +442077398735
parapija@londonas.co.uk
 
 
Nortamptonas – Šv. Stanislovo ir šv. Lauryno bažnyčia
(Northampton – St Stanislaus & St Lawrence’s RC Church)
Duke St Northampton  NN1 3BA
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
 
Notingamas – Lietuvių katalikų centras „Židinys“
(16 Hound Road. Nottingham NG2 6AH)
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
 
Piterboras – Šv. Petro ir Visų sielų bažnyčia
(Peterboroug – St Peter and All Souls church)
Geneva St. Piterborough PE1 2RS
Kun. Petras Gucevičius (aptarnauja iš Londono)
mob. +447404801091
tel. +442077398735
gucevicius@katalikai.org.uk
 
Vulverhamptonas – Šv. Marijos ir šv. Jono bažnyčia
(Wolverhampton – St Mary and St John Church)
SNOW HILL  WV2 4AD
Kun. Petras Tverijonas
mob. +447939126505
tel. +442077398735
parapija@londonas.co.uk
 

Latvija

Ryga – Sopulingosios Dievo Motinos katalikų bažnyčia
(Sāpju Dievmātes draudze)
Pils iela 5-1, Rīga, LV-1050
Šv. Mišios lietuvių kalba sekmadieniais 9 val.
 
 

Lenkija

Šv. Mišios lietuviškai Lenkijoje:
 
Punskas – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija
(Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)
Ul. Adama Mickewicza 55, 16-515 Punsk, Polska
Kun. Povilas Slaminis, vikaras
+ 48 669865699
+370 67900488
 
 
 
Seinai – Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bazilika
(Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny)
Plac św. Agaty 6, 16-500 Sejny, Poland
tel. +48 87 5162141
parafiasejny@gmail.com
http://sejny.diecezja.elk.pl
 
 

NyderlandaiNyderlandai

Lietuvių katalikų bendruomenė Nyderlanduose
Šv. Urbono bažnyčia
(St. Urbanuskerk)
Rijksstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht
info@misiosamsterdame.nl
https://misiosamsterdame.nl
www.facebook.com/profile.php?id=100007086766265
 

Norvegija

www.katalikai.no
www.facebook.com/Katalikai.Norvegijoje

Bergenas – Šv. Pauliaus bažnyčia
(St. Paul church)
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen, Norvegija
Kun. prof. dr. Saulius Stumbra – atsakingas už Bergeno lietuvių katalikų sielovadą
mob. +370 687 25915
saulius.stumbra@katolsk.no
Šv. Mišios lietuvių kalba – ketvirtąjį mėnesio sekmadienį 16.30 val.
 
Dramenas – Šv. Lauryno bažnyčia
(St. Laurentius kirke)
Cappelens gate 1, 3016 Drammen, Norvegija
Kun. dr. Ramūnas Norkus
mob. +370 618 60940
norkusr@gmail.com
Šv. Mišios lietuvių kalba – antrąjį mėnesio sekmadienį 18 val.
 
Hamaras – Šv. Torfino bažnyčia
(St. Torfinn Kirke)
Torggata 113, 2317 Hamar, Norvegija
Kun. dr. Ramūnas Norkus
mob. +370 618 60940
norkusr@gmail.com
Šv. Mišios lietuvių kalba – antrąjį mėnesio šeštadienį (sekmadienio Mišios) 18.00 val.

 

Moldė
Kun. mgr. Valdemar Širvinski – atsakingas už Moldės lietuvių katalikų sielovadą.
mob. +370 671 71688
sirvvalde@gmail.com
https://molde.katolsk.no
 

 


Oslas – Šv. Juozapo bažnyčia
(St. Joseph kirke)
Akersveien 6, 0177 Oslo, Norvegija
Kun. dr. Ramūnas Norkus – atsakingas už Oslo ir jo apylinkių lietuvių katalikų sielovadą.
mob. +370 618 60940
norkusr@gmail.com
Šv. Mišios lietuvių kalba – antrąjį mėnesio šeštadienį (sekmadienio Mišios) 14.00 val.

Sandefjordas – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
(St. Johannes Døperens kirke)
Chr. Hvidts Plass 2, 3210 Sandefjord, Norvegija
Kun. dr. Ramūnas Norkus
mob. +370 618 60940
norkusr@gmail.com
Šv. Mišios lietuvių kalba – antrąjį mėnesio sekmadienį 12.45 val.
 

Prancūzija

Lietuvių katalikų misija Paryžiuje
Šv. Augustino bažnyčia
(L’église Saint-Augustin)
8, Avenue César Caire, 75008 Paris
 
 
 

Rusija

Kaliningradas – Šventosios Šeimos parapija
(Приход Святого Семейства в Калининграде)
72 Lesopilnaya ul., 236006 Kaliningradas
+74012580932
Šv. Mišios lietuvių kalba sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val. (vasaros laiku 19 val.)

 

Švedija

Stokholmas – Mergelės Marijos Apsireiškimo bažnyčia
(Marie Bebådelse katolska Församling)
Linnégatan 79, SE-114 60 Stockholm, Sverige
www.facebook.com/groups/gerojinaujiena2014/
 
 
 

Vokietija

Lietuvių sielovados Vokietijoje atstovas
(Sprecher der litauiscen Seelsorge in Deutschland)
Kun. Vidas Vaitiekūnas
An der Vehme 1, 46282 Dorsten, Deutschland
vidas-vaitiekunas@t-online.de
 
 
Hamburgas – Lietuvių katalikų sielovada
(Litauische Katholische Mission)
Lübecker Str. 101, 22087 Hamburgas, Vokietija
Kontaktinė informacija +49 1511 0731289
 
 
 
 
 
Hiutenfeldas – Lietuvos Šventųjų koplyčia
Lorscherstraße 1, Lampertheim, Germany
+49 6206 9462511
Kun. Virginijus Grigutis, Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas
virginijus.grigutis@litauischesgymnasium.de
https://www.facebook.com/Renhofokoplycia
 
 
 
 
Back To Top