Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Malda už Vyskupų Sinodo asamblėją

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia, susirinkę Tavo vardu. Tik Tu viena mus veski, tebūna mūsų širdys Tavo namai; parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti, ir pamokyk, kaip jį įveikti. Esame silpni ir nuodėmingi; neleisk mums skleisti netvarkos. Neleisk, kad mus…

Daugiau...

https://www.bernardinai.lt/arkivyskupas-l-virbalas-mes-neretai-liudijame-institucija-o-turetume-liudyti-mokytoja/

Daugiau...

Malda prie maloningojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdo

O, Šiluvos Mergele,didžiomis Dievo malonėmis apdovanota,ir iš visų Jo rankų kūrinių labiausiai išaukštinta,Tu šioje šventovėje daug amžių apreiški savo artumą! O, Motina, ant rankų laikanti visagalio Tėvo Sūnų,pažvelk į mus, nusidėjėlius, Tavo užtarimu pasitikinčius.Marija gailestingoji, uždek mūsų širdis mylėti kaip…

Daugiau...
Back To Top