skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Argentina

Buenos Aires Aušros Vartų parapija
(Paroquia Madre de Misericordia )
C. Mendoza 2080, 1870 Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
Kontaktams: Clara Jordan
clarairene63@gmail.com
Pamaldos ispanų k.
 
Rosario Šv. Kazimiero parapija
(Parroquia Santo Casimiro)
Nuestra Seāora de Rosario, 1552
Avenida Rosario 2000, Santa Fe, Argentina
+54 341 46 16820
Pamaldos ispanų k.
 

 Brazilija

San Paulo Šv. Juozapo bažnyčia
(Paroquia De Såo José)
Praça República Lituana, 74 – Vila Prudente, 03140-050, São Paulo SP, Brazil
+55 113 80 52827
Kontaktams: audris@uol.com.br
Rua Inacio 671 – Vila Zelina, 03142-001, São Paulo SP, Brazil
Pamaldos portugalų k.

  Urugvajus

Montevidėjas – Fatimos Mergelės Marijos parapija
(Parroquia Nuestra Señora de Fátima)
Bélgica 1765, Montevideo, Uruguay
Kontaktams: robcar@actinet.com.uy
Pamaldos ispanų k.
 
 
Back To Top