Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Punskas 2023 04 23

Šv. Jurgio atlaidai Punsko parapijoje

Šv. Jurgio atlaidai Punsko parapijoje – svečiuose pas lietuvius, kurie gyvena už Lietuvos sienos, bet niekada nebuvo palikę savo žemės. Priešingai, jie nuo seno atkakliai ir ryžtingai saugojo bei puoselėjo savo kalbą, papročius, tikėjimą. Miela apsilankyti Punske ir Vidugiriuose, patirti…

Daugiau...

Lietuvių sielovada Danijoje.

2023 m. balandžio 16 d. kun. Nerijus Vyšniauskas (Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų klebonas) aukojo šv. Mišias Kopenhagos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (Jesu Hjerte Kirke (Katolsk) Stenosgade 4, 1616 København V.)Prie šv. Mišių organizavimo labiausiai prisideda atsinaujinusi Kopenhagos lietuvių sielovados…

Daugiau...
Mišraus Jaunimo Choras „Exaudi“

Exaudi

Nuostabus mišraus jaunimo choro „Exaudi“ laikas Amžinajame mieste!!! Vasario 14-18 d. išvykome į piligriminę - koncertinę kelionę į Romą ir Vatikaną. Visas šias dienas mūsų kelionę lydėjo delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Vasario 15 d.…

Daugiau...
Šv. Mišių Šv. Ignaco Lojolos Bažnyčioje, Kurias Aukojo Iš Lietuvos Atvykęs Naujasis Delegatas Užsienio Lietuvių Katalikų Sielovadai – Arkivyskupas Lionginas Virbalas,

Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje

Vasario 17 d. Romoje Lietuvos ambasada Italijoje ir Italijos Lietuvių Bendruomenė minėjo Valstybės atkūrimo dieną. Po Šv. Mišių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, kurias aukojo iš Lietuvos atvykęs naujasis delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas, Italijos lietuviai turėjo…

Daugiau...
Arkiv. L.Virbalas SJ

Arkivyskupo Liongino Virbalo kreipimasis

Brangūs po visą pasaulį pasklidę lietuviai, Šiemet minime Mažosios Lietuvos prijungimą prie Didžiosios. Bet yra dar viena – galėtume pavadinti judrioji Lietuva. Tai visi Jūs, gyvenantys įvairiose šalyse Europoje, Šiaurės bei Pietų Amerikoje, Australijoje, taip pat Azijoje. Vieni ten gimę,…

Daugiau...
Lionginas Virbalas SJ Lietuvių Koplyčioje Vatikane 2023 M. Vasario 16 D

Kovo 5 d. – Maldos už lietuvius pasaulyje diena

Lionginas Virbalas SJ Lietuvių koplyčioje Vatikane 2023 m. vasario 16 dLietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas SJ kartu su LVK pirmininku arkivysk. Gintaru Grušu bendrame laiške pakvietė pasaulio lietuvius kovo 5-ąją asmeniškai, šeimose ir…

Daugiau...
Back To Top