skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Jungtinės Amerikos Valstijos

Beverly Shores misija
(St. Ann of the Dunes Church)
PO BOX 727, Beverly Shores, IN 46301-0727
Kun. Gediminas Keršys, lietuvių kapelionas
 
 
 
Bostono Šv. Petro lietuvių parapija
(St. Peter Lithuanian Parish)
75 Flaherty Way, Boston, MA 02127, USA
 
 
 
 
Čikagos Šv. Antano parapija (Cicero)
(St. Anthony Parish)
1510 S. 49th Court, Cicero, IL 60804, USA
Kun. Gediminas Keršys, lietuvių kapelionas
gedisram@gmail.com
 
 
 
Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
(Nativity of the B.V.M. Parish)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, USA
Kun. Jaunius Kelpšas, klebonas
jauniusk@yahoo.com
 
 
Čikagos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
(Immaculate Conception Parish)
2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632-1999, USA
Kun. Gediminas Keršys, lietuvių kapelionas
gedisram@gmail.com
 
 
Detroito Dievo Apvaizdos parapija 
(Divine Providence Parish)
25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033-3933, USA
Kun. Tomas Miliauskas, MIC, klebonas
+1 248-354-3429
dplithuanianchurch@gmail.com
 
Filadelfijos Šv. Andriejaus parapija 
(St. Andrew Church)
1913 Wallace St, Philadelphia, PA 19130, USA
saintandrewlithuanianparish@gmail.com
Šv. Mišios lietuviškai du kartus per mėnesį
 
 
Hartfordo Švč. Trejybės parapija
(Holy Trinity Church)
53 Capitol Ave., Hartford, CT 06106-1798, USA


 
 
Kenebunkport Šv. Antano vienuolynas
(St. Anthony Friary)
PO Box 980 Kennebunkport, ME 04046-0980,USA
Br. Jonas Bacevičius, OFM, vyresnysis
+1 207 450 3289
jonasbac@gmail.com
 
Klivlendo Šv. Kazimiero parapija
(St. Casimir Church)
8022 Neff Rd., Cleveland, OH 44119 2699, USA
Rev. Joseph Bacevice, Pastor
Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai
 
 
Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio misija
(Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Mission)
14911 127th St., Lemont, IL 60439-7417
Kun. Vaidas Lukoševičius, SJ, kapelionas
matulaitismission@gmail.com
 
 
Los Andželo Šv. Kazimiero parapija
(St. Casimir Parish)
2718 St George St., Los Angeles, CA 90027, USA
Kun. Tomas Karanauskas, klebonas
 
 
 
Mundelein misija
Šiluvos Mergelės Marijos Lietuvių katalikų misija JAV Waukegan-Lake County apylinkėje
(The Our Lady of Siluva Lithuanian Catholic Mission JAV Waukegan-Lake County, Inc.)
116 North Lake Street, Mundelein, IL 60060
Kun. Gediminas Keršys, lietuvių kapelionas
waukeganlietuviai@gmail.com
 
Naujosios Filadelfijos Šv. Kryžiaus parapija
(Holy Cross Church) 101
Valley St., New Philadelphia, PA 17959, USA
Šv. Mišios tik anglų kalba 
Niujorko Apreiškimo Mergelei Marijai bažnyčia
(Annunciation of the B.V.M. Church)
259 N 5th St., Brooklyn, NY 11211, USA
Kun. Valdemaras Lisovski, lietuvių kapelionasNiujorko Atsimainymo parapija
(Transfiguration Church)
64-14 Clinton Ave., PO Box 326, Maspeth, NY 11378, USA
Kun. Valdemaras Lisovski, lietuvių kapelionas
 
 
 
 
Ročesterio Šv. Jurgio lietuvių katalikų misijinė bendruomenė
(St. George Lithuanian Mission Community)
150 Varrina Drive, Rochester, NY 14618, USA
Šv. Mišios švenčiamos Lurdo Mergelės Marijos bažnyčioje
(Our Lady of Lourdes Church)
150 Varinna Drive, Rochester, NY 14618
+ 1 585 473-9656
 
St. Pete Beach Šv. Kazimiero misija
(St. Casimir Lithuanian Mission)
555 68th Ave., St. Pete Beach, FL 33706
 
 
 
 
 
Skrantono Šv. Mykolo lietuvių parapija
(St. Michael’s Lithuanian Church)
1703 Jackson St., Scranton, PA 18504-3412,USA
Šv. Mišios angliškai ir lotyniškai
 
 
 
Skrantono Švč. Rožančiaus misijinė bendruomenė
(Holy Rosary Worship Site)
316 William St., Scranton, PA 18508, USA
Šv. Mišios angliškai
 
Vašingtono Viešpaties Apsireiškimo bažnyčia
(Epiphany Catholic Church)
2712 Dumbarton St., NW, Washington, DC 20007-3321, USA
Šv. Mišios lietuviškai paskutinį mėnesio sekmadienį
Kontaktams: signau@hughes.net
 

KanadaKanada

Hamiltono Aušros Vartų parapija
(Our Lady of Mercy Church)
58 Dundurn Street North, Hamilton, ON, L8R 3E1
Kun. Nerijus Šmerauskas, žr. Mississauga
Kontaktams: Marijus Gudinskas – marijusgudinskas@gmail.com

Šv. Mišios lietuviškai vieną sekmadienį per mėnesį

Monrealio Aušros Vartų parapija
(Our Lady, Gate of Dawn Church)
1465 rue de Seve, Montreal, QC, H4E 2A8, Canada
ausrosvartai.montreal@gmail.com
Kun. Paulius Mališka, klebonas
 
 
 
Monrealio Šv. Kazimiero parapija
(St. Casimir Parish)
3426 rue Parthenais, Montreal, PQ H2K 3T7
Kun. Paulius Mališka, klebonas
Žr. Monrealio Aušros Vartų parapija
 
 
 
Misisaugos Lietuvos kankinių parapija
(Lithuanian Martyrs Church)
494 Isabella Avenue Mississauga, ON, L5B 2G2, Canada
Kun. Nerijus Šmerauskas, klebonas
+1 905 277-4320
Šv. Mišios sekmadieniais 10:30 v.r., šiokiadieniais 8:30 v.r.
 
Toronto Prisikėlimo parapija
(Resurrection of Our Lord Church)
1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1, Canada
T. Jonas Šileika, OFM, klebonas
prisikelimo.parapija@gmail.com
 
 
Šiluvos Mergelės Marijos misija
(Our Lady of Šiluva Lithuanian Catholic Community)
Šv. Mišios lietuvių k. aukojamos pirmąjį mėnesio sekmadienį 3 v.v.
Mary Immaculate Church 1980 Trafalgar St. London, ON N5V 1A2
Kontaktams +1 905 277-4320
 
 
Vasagos Gerojo Ganytojo misija
(Good Shepherd Lithuanian Mission)
2121 Mosley Street, Wasaga Beach, ON, L9Z 1X6
Kun. Nerijus Šmerauskas, žr. Mississauga
Šv. Mišios šeštadieniais 2 v.v. liepą ir rugpjūtį sekmadieniais 2 v.v.
 
 
Back To Top