Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Šv. Mišios lietuvių kalba Olimpinėse žaidynėse
2024-07-18
15 sec read

Šv. Mišios lietuvių kalba Olimpinėse žaidynėse

Lietuvius iš viso pasaulio, atvykstančius į Olimpines žaidynes Paryžiuje, Prancūzijos lietuvių bendruomenė kviečia į lietuviškas šv. Mišias! Liepos 29 d.…

Naujienos
Malda už lietuvius pasaulyje Vilniaus arkikatedroje
2024-07-03
4 min read

Malda už lietuvius pasaulyje Vilniaus arkikatedroje

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ pamokslas 2024 m. birželio 30 d. Vilniaus arkikatedroje meldžiantis už lietuvius pasaulyje Gerbiamas arkivyskupe Gintarai, brangūs…

Viešnagė Liuksemburgo lietuvių bendruomenėje
2024-06-22
2 min read

Viešnagė Liuksemburgo lietuvių bendruomenėje

Birželio 14–16 d. Liuksemburge gyvenantiems lietuviams buvo didelė šventė – lankėsi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Jis susitiko su besirengiančiais Pirmajai…

Apsilankymas pas Belgijos lietuvius
2024-06-03
3 min read

Apsilankymas pas Belgijos lietuvius

Gegužės 31 – birželio 1 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas lankė Belgijos lietuvius. Belgijoje gyvena apie 3 500 lietuvių. Didesnė pusė…

Lietuvių sielovada Kanadoje – renginiai ir pamaldos
2024-05-30
3 min read

Lietuvių sielovada Kanadoje – renginiai ir pamaldos

Kanados lietuvių bendruomenė praėjusiais metais minėjo savo įsikūrimo 70-metį, bet lietuviai šioje šalyje gyvena jau nuo seniau. Šiuo metu yra…

Sekminės ir Sutvirtinimai Londone
2024-05-20
2 min read

Sekminės ir Sutvirtinimai Londone

2024 m. gegužės 17 d. LVK Delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas ir Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas…

Lietuviai katalikai Norvegijoje
2024-05-08
3 min read

Lietuviai katalikai Norvegijoje

Norvegijoje gyvena gausios lietuvių bendruomenės. Jau tris metus kartą per mėnesį į Oslą ir aplinkinius miestus iš Lietuvos atvyksta kun.…

Daugiau…
Dalinamės žiniomis
Punskietei Julijai religijos praktikavimo skirtis Lietuvoje sukėlė šoką: reikėjo priprasti
2024-06-03
21 sec read

Punskietei Julijai religijos praktikavimo skirtis Lietuvoje sukėlė šoką: reikėjo priprasti

Julija gimė ir augo istorinėse Lietuvos žemėse – Punske. Sako, čia gimė ir augo jos tėvai, seneliai, proseneliai. Punskas priklauso…

Market parko lietuvių rajonas Čikagoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, Seserys Kazimierietės
2024-03-27
9 sec read

Market parko lietuvių rajonas Čikagoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, Seserys Kazimierietės

LRT laida „Stop juosta“ – apie išskirtinę Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, Seseris Kazimierietes ir jų įsteigėją ses. Mariją…

El Arzobispo recibe a la Embajadora de la República de Lituania y al Delegado de la Conferencia Episcopal Lituana
2024-03-11
2 min read

El Arzobispo recibe a la Embajadora de la República de Lituania y al Delegado de la Conferencia Episcopal Lituana

Na tarde deste sábado, 9 de marzo, o Arcebispo de Santiago de Compostela, mons. Francisco Prieto, recibiu nas instalacións da Curia Diocesana á Embaixadora da República de Lituania ante o Reino de España, Dna. Lyra Puišytė-Bostroem, e ao Delegado da Conferencia Episcopal Lituana para o coidado pastoral dos lituanos residentes no exterior, S.E. Mons.Lionginas Virbalas S.J.

Lietuvių bažnyčios užsienyje

XIX a. pabaigoje ir XX amžiuje iš Tėvynės pasitraukę lietuviai naujose šalyse kūrė savo gyvenimą, statė taip pat ir bažnyčias, kuriose rinkdavosi melstis savo kalba. Daugiausia lietuviškų bažnyčių atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje, keletas jų atsirado Pietų Amerikoje, Australijoje, Anglijoje. Lietuviška bažnyčia tapdavo ir lietuvių susibūrimo centru: parapijai priklausydavo mokyklos, aplinkui kūrėsi lietuvių klubai, atsirasdavo kepyklos, kirpyklos, kredito unijos, apsigyvendavo patys lietuviai. Bažnyčia buvo emigrantų visuomeninio gyvenimo centras. Tradiciškai lietuviai bažnyčių globėjais pasirinkdavo šv. Kazimierą, šv. Jurgį, Šiluvos ar Aušros Vartų Mergelę Mariją.

Iki XX a. pradžios pagrindinė lietuvių emigrantų kryptis buvo JAV. Ten lietuviškų bažnyčių itin gausu. Vien Pensilvanijoje, kur įsikūrė pirmoji lietuvių bendruomenė užjūryje, vienu metu veikė apie 40 lietuviškų bažnyčių, apie15 buvo Čikagoje. Dauguma lietuvių atvykdavo dirbti į didmiesčius, kur sudarė dideles bendruomenes. Ten statytos didžiulės neogotikinės ar neobarokinės bažnyčios, dydžiu pranokstančios įprastas Amerikoje. Mažesniuose miestuose buvo po vieną lietuvių parapiją, didmiesčiuose – bent po kelias. Didžiulių senų lietuviškų bažnyčių yra išlikę Čikagoje, Niujorke, Bostone, Baltimorėje, Detroite, Klivlende. Šiuo metu tik nedaugelis tarnauja lietuviams, jose meldžiamasi jau anglų ar ispanų kalbomis.

Tarpukariu JAV apribojus imigraciją ir lietuviams pasukus į Pietų Ameriką, lietuvių bažnyčios pastatytos Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje. Dalį jų pastatyti padėjo Amerikos lietuviai.

Pokariu Amerikos didmiesčių bažnyčios sulaukė daug naujų tikinčiųjų, kai atvyko patriotiškai nusiteikę, nuo sovietų persekiojimų pabėgę asmenys. Tuo laikotarpiu buvo pastatyta naujų modernių lietuvių bažnyčių. Kai kurios iš to laiko bažnyčių savo architektūra yra itin lietuviškos. Architektas Jonas Mulokas ir interjerų kūrėjas Vytautas Kazimieras Jonynas sukūrė net savotišką lietuvišką bažnyčių stilių.

Į Kanadą ir Australiją atvykę pabėgėliai apsigyveno ir tose vietose, kur seniau lietuvių nebuvo daug. Ten buvo įkurtos naujos parapijos. Australijoje vietos vyskupijos nepritarė tautinių parapijų kūrimui, todėl lietuviai dažniausiai steigė tik lietuvių namus.

Ilgainiui JAV ir Kanados lietuviai pasklido po įvairias vietas ir miestus, todėl į lietuviškas parapijas atvykti jiems tapo daug sunkiau. Be to per kelias kartas dalis nutautėdavo ir įsiliedavo į anglakalbes parapijas. Po 1990 m. į JAV atvykę lietuviai, išaugę ateistiniame sovietiniame režime, bažnyčias lankė mažiau.

XX a. paskutiniais dešimtmečiais Amerikos didmiesčiuose vyko savotiškas „tautų kraustymasis“: baltaodžiai, tarp jų lietuviai, kėlėsi į priemiesčius, o jų rajonus apgyvendino juodaodžiai ar imigrantai iš Lotynų Amerikos. Taip daug kur aplink senąsias lietuviškas bažnyčias liko gyventi tik vyresnio amžiaus lietuviai. Visgi, kur bažnyčios tebėra katalikiškos, interjeras paprastai išsaugotas, įskaitant lietuviškas detales.

(Parengta pagal http://global.truelithuania.com/lt/lithuanian-churches-abroad/ publikuotą medžiagą)

JAV lietuvių katalikų bažnyčios – ELIP (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Kanados lietuvių katalikų bažnyčios – ELIP (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Back To Top