skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Kelionė link Kalėdų

Adventas – tai metas, kai reikia gilintis ir dar labiau įvertinti tai, ką Dievas mums davė per savo Sūnų. Niekada tinkamai neatsiliepsime mūsų Viešpačiui, jei liksime paviršutiniški. Neįvertinsime Jo dovanų, kol jų nepanaudosime. Niekada nesuprasime Evangelijos, jei nesistengsime ja gyventi. Niekada nepažinsime Jėzaus, jei visko, ką statėme aukščiau už Jį, nepastumsime žemyn, būdami pasirengę visai atsisakyti, jei Jo apšviesti pamatysime, kad tai klaidinga ar žalinga.
Daugiau...

Lietuvių susitikimas Kopenhagoje

Katalikiškos lietuvių bendruomenės Vakarų Europoje yra labai įvairios. Londone (Jungtinė Karalystė) yra lietuviška parapija, kurioje darbuojasi du lietuviai kunigai. Kai kuriose šalyse kunigai iš Lietuvos pastoviai gyvena ir patarnauja ne tik lietuviams, bet ir tos šalies katalikams. Dar kitur kunigai…

Daugiau...

Įsteigta LVK Užsienio lietuvių sielovados taryba

Iš informacinio pranešimo apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2023 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. L. Virbalas vyskupams papasakojo apie Pietų Amerikos lietuvių sielovados padėtį bei apie 2023 m. rugsėjo 11–14 d. Londone vykusį Europos…

Daugiau...

Padėkos diena

Būti dėkingiems už gerus mūsų gyvenimo dalykus yra lengva, bet dėkoti už visą gyvenimą – tiek gerą, tiek blogą, tiek džiaugsmingą, tiek liūdną, tiek pasisekusį, tiek nesėkmingą, – reikia daug dvasinių pastangų. Vis dėlto iš tiesų dėkingi žmonės esame tik…

Daugiau...

Seinuose šv. Mišios lietuvių kalba – jau 40 metų

Suvalkų kraštas yra išskirtinis. Nors čia Lenkijos valstybės teritorija ir galėtume sakyti, kad lietuviai gyvena užsienyje, bet jų situacija visiškai kitokia, negu bet kurioje kitoje šalyje įsikūrusių tautiečių. Iš savo Tėviškės šie žmonės niekada nėra pasitraukę, o keitėsi tik valstybių…

Daugiau...
Back To Top