Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Viešnagė Liuksemburgo lietuvių bendruomenėje

Birželio 14–16 d. Liuksemburge gyvenantiems lietuviams buvo didelė šventė – lankėsi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Jis susitiko su besirengiančiais Pirmajai Komunijai vaikais ir jų tėvais, su sutvirtinamųjų grupe ir br. Vytautu iš Tiberiados pietavo Europos Parlamente, aplankė lietuvius teisininkus-lingvistus Europos Teisingumo Teisme. LVK Delegatas užsienio lietuvių sielovadai kartu br. Egidijumi iš Tiberiados bendruomenės Susitaikymo pamaldų vakarą klausė gausių išpažinčių, aukojo šv. Mišias Meršo parapijos bažnyčioje ir vakarieniavo su ateitininkų kuopa. Taip pat susitiko ir su Liuksemburgo arkivyskupu kardinolu Jean-Claude Hollerichu SJ, kalbėjosi apie sielovadą Liuksemburge, kardinolo keliones su jaunimu į Tailandą ir Albaniją. Liuksemburgo ganytojas papasakojo apie Japonijos katalikų Bažnyčią (jis pragyveno Japonijoje apie 25 metus) ir XVI-ąją eilinę Vyskupų Sinodo asamblėją, nes yra paskurtas jos generaliniu relatoriumi.

Arkivyskupas Lionginas suteikė Pirmosios Komunijos sakramentą 47 vaikams ir paaugliams ir Sutvirtinimo sakramentą septyniems brandiems suaugusiems ir į suaugusio gyvenimą dar tik įžengsiančiam Matui. Susirinkusiųjų širdys prisipildė šviesaus džiaugsmo ir bendrystės dvasios, o arkivyskupas visus palaimino Keliui paskui Jėzų. Šv. Mišias kartu su arkivyskupu L. Virbalu aukojo Meršo parapijos klebonas Feliksas Steichenas ir br. Egidijus. Didelis džiaugsmas vaikams buvo ir br. Vytautas iš Tiberiados, padėjęs bendruomenei pasirengti išpažintims. Mišios buvo labai jaukios, o su rožėmis, degančiomis žvakėmis ir giesme prie altoriaus besiartinančių baltai apsirengusių vaikų ir juos laiminančiųjų vaizdas priminė Apreiškimo Jonui eilutes: „Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. […] Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino Avinėlio krauju“ (Apr 7, 9. 14). Esame be galo dėkingi arkivyskupui, klebonui ir Tiberiados broliams už atsidavusią tarnystę ir palydėjimą.

Rugsėjo 26 d. Liuksemburge, o rugsėjo 26–29 d. Belgijoje ketina apsilankyti popiežius Pranciškus. Džiaugsimės galėdami jį pasitikti atsinaujinę Šventojoje Dvasioje!

Dalia Zaleskienė

Back To Top