Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Padėkos diena

Būti dėkingiems už gerus mūsų gyvenimo dalykus yra lengva, bet dėkoti už visą gyvenimą – tiek gerą, tiek blogą, tiek džiaugsmingą, tiek liūdną, tiek pasisekusį, tiek nesėkmingą, – reikia daug dvasinių pastangų. Vis dėlto iš tiesų dėkingi žmonės esame tik tada, kai dėkojame už viską, kas atvedė į dabartinę akimirką. Kol savo gyvenimo įvykius ir sutiktus žmones skirstome į tuos, kuriuos norėtume prisiminti ir kuriuos mieliau pamirštume, negalime teigti, kad mūsų esybės pilnatvė yra Dievo dovana, už kurią turime dėkoti.
Nebijokime pažvelgti į viską, kas mus atvedė į dabartinį momentą ir tikėkime, kad netrukus įžvelgsime vedančią mylinčio Dievo ranką.
Henri J. M. Nouwen

Back To Top