Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuvos Valstybės diena paminėta Kyjive

Lietuvos ambasadoje Kyjive minint Valstybės dieną dalyvavo ne tik ambasados darbuotojai, lietuvių bendruomenės atstovai, apaštališkasis nuncijus Ukrainoje, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, bet ir Lietuvos Caritas atstovai ir pirmą kartą ambasadoje šv. Mišias aukojęs Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas. LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai pasidžiaugė, kad į Kijivą atvyko su Carito Lietuvoje atstovais ir kad Ukrainos Caritui bus perduota Lietuvos tikinčiųjų surinkta parama, taip pat išreiškiant artumą ir palaikymą karitiečiams, kurie jau pusantrų metų padeda likusiems Ukrainoje. Iš viso nuo karo pradžios per Lietuvos Caritą surinkta daugiau nei milijonas eurų (1,129,731 eur), į skirtingus Ukrainos regionus išgabenta 20 vilkikų reikalingiausių daiktų ir maisto. iš Lietuvos į Ukrainą gabentos paramos krovinių vertė – apie 650 tūkst. Lietuvos vyskupų kvietimu paaukoti Ukrainai pirmą gavėnios sekmadienį bažnyčiose tikintieji Ukrainai paaukojo 262,719 eurus. Įmonės, pavieniai asmenys, bendruomenės, mokyklos ir kiti geradariai per Caritą Ukrainai pervedė dar 37,012 eurų. Iš viso Lietuvos Caritas Ukrainos Caritui perduos 300,000 eurų piniginės paramos, o daiktinę organizuos pagal vizito Kyjive metu išsakytus pagalbos žmonėms poreikius.

„Tėviškės žiburiai“
2023 m. liepos 7 d.

Back To Top