skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Arkivysk. Liongino Virbalo kalba Dariaus ir Girėno žūties 90-mečio minėjime

Jūsų Ekscelencijos
Arkivyskupe Metropolite Andrzej Dzięga,
Lenkijos Respublikos Prezidente Andrzej Duda,
Lietuvos Respublikos prezidente Gitanai Nausėda,
didžiai gerbiami diplomatai, civilinės valdžios atstovai,
brangūs šventės dalyviai,

minime 90-ąsias Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio metines. Šis žygis nepasiekė tikslo – Kauno oro uosto, bet tai nesumažino jo išliekančios vertės. Jis įkūnijo drąsą, veržlumą ir Tėvynės meilę, sujungė Lietuvą su išeivija. Drąsūs lakūnai Amerikoje gavo išsilavinimą, turėjo pažangią techniką, savo tautiečių palaikymą. Bet jų žvilgsnis krypo į tėvų žemę. Šiandien šis Dariaus ir Girėno žygis toliau jungia ir vienija Lenkijos ir Lietuvos tautas. Dėkoju Lenkijos žmonėms už išlaikytą šios vietos atminimą ir Lituanikos žygio pagerbimą.

Teko laikyti rankose vieną iš laiškų, kuriuos gabeno Darius ir Girėnas. Paėmę į lėktuvą pašto siuntas, jie surinko lėšų savo kelionei. Drauge jie patys tapo savotišku laišku, drąsos bei pasiaukojimo žinia savo meto ir ateities žmonėms. Sukūręs žmogų, Dievas pakvietė puoselėti Jo kūrybą, stengtis nugalėti natūralius iššūkius, įveikti pavojingus tolius. Meldžiu, kad šiandien Ukrainos, Europos ir viso pasaulio žmonėms nereikėtų kovoti su tamsiomis agresijos jėgomis, o kad visi galėtume tiesti kelią į taikią ir teisingą, kūrybingą ir kiekvieno žmogaus orumą palaikančią ateitį.

Šiandien, kaip ir kiekvieną sekmadienį, šventėme šv. Mišias prisimindami mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Per savo tariamą pralaimėjimą – mirtį ant kryžiaus Jis tapo visų Gelbėtojas. Tikime, kad tikras ir nuoširdus pasiaukojimas niekada nėra veltui. Tegul drąsus Dariaus ir Girėno žygis bei atkakli ukrainiečių kova už savo laisvę mus visus kviečia nuosekliai darbuotis, kad įgyvendintume savo kilnius siekius ir padeda išlaikyti tikėjimą ir viltį.

Arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ su Ščecino arkivyskupu metropolitu Andrzej Dzięga prie paminklinės lentos Dariui ir Girėnui Ščecino katedroje.

Back To Top