skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Pamaldos ir susitikimai – Hartfordo Švč. Trejybės parapija

Du spalio mėnesio sekmadienius arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ aukojo šv. Mišias ir susitiko su lietuvių bendruomenėmis skirtinguose JAV vietovėse: spalio 22 d. Kolorado, o spalio 29 d. – Hartford, Konektikuto valstijoje, lietuvių bendruomene.

Hartforde tebėra 1927 metais statyta lietuvių Švč. Trejybės bažnyčia, kurioje, darbuojasi amerikietis kunigas Charles Jacobs. Bažnyčia tapo Hartfordo katedros misija socialinei veiklai. Čia ateina pagalbos reikalingi žmonės, o rūpestį gyvūnais rodo ir gale bažnyčios ant grindų padėtas dubenėlis. Lietuviai kiekvieną sekmadienį susirenka į šv. Mišias, aukojamas anglų kalba, tačiau gieda ir skaito skaitinius lietuviškai. Parapijos salėje vyksta įvairūs renginiai, minėjimai.

Švęsdamas sekmadienio šv. Mišias arkivyskupas pabrėžė šios lietuvių bendruomenės patirtį saugant tikėjimą, kalbėjo apie būtinumą svarbiausiems dalykams skirti pirmutinę vietą, kad viskas gyvenime atsistotų į savo vietą.

Bendraudami po šv. Mišių lietuviai išreiškė rūpestį jų tėvų ir senelių statytų bažnyčių ateitimi. Viena iš jų, Waterbury mieste, buvo uždaryta vos prieš kelias savaites. Susitikime dalyvavo ir lietuviai iš šios vietovės, skaudžiai išgyvenantys savo bažnyčios netektį. Buvo kalbama, kad lietuviški židiniai užsienyje išlieka, kai vyresnės kartos perduoda savo vaikams ir anūkams tikėjimą ir meilę Lietuvai. Užsienyje yra sukaupta daug lietuviško meninio ir istorinio paveldo, kuriuo taip pat reikia pasirūpinti, kad jis nepražūtų. Tikintiesiems rūpėjo ir tai, ką Bažnyčia galėtų daryti, kad labiau patrauktų žmones.

Back To Top