Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Arkivysk. Liongino Virbalo, SJ Velykų laiškas

Mieli lietuviai, visi ramybės ir taikos trokštantys žmonės, sulaukėme Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės. Ji siejasi su šviesa ir džiaugsmu. Po mirties ant kryžiaus, kai viskas atrodė žlugę ir baigėsi, Kristus prisikėlė ir visų mūsų gyvenimui suteikė naują prasmę. Tai…

Daugiau...

Didžioji savaitė – Kristaus kančios atminimas

KRYŽIAU ŠVENTAS, visų medžių tu tik vienas pažiba, neišželdins girios brandžios kito tokio niekada! Saldus medi, vinys saldžios, keliama saldi našta. Kietas medi, lenk viršūnę, pumpurais minkštais žydėk, skaistų Sutvėrėjo kūną švelniai lapais glamonėk; ir dangaus kilniausią auką medžio širdimi apglėbk!
Daugiau...

Ypatinga Kovo 11-osios šventė Ispanijoje

Vasario ir kovo mėnesiais daugelyje užsienio šalių lietuviai mini Lietuvos Valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo šventes. Ispanijos lietuvių bendruomenė turi ypatingą būdą paminėti Kovo 11-ąją. Jau aštuntus metus artimiausią šiai datai šeštadienį jie eina vienos dienos atkarpą senuoju piligrimų Santjago keliu…

Daugiau...

El Arzobispo recibe a la Embajadora de la República de Lituania y al Delegado de la Conferencia Episcopal Lituana

Na tarde deste sábado, 9 de marzo, o Arcebispo de Santiago de Compostela, mons. Francisco Prieto, recibiu nas instalacións da Curia Diocesana á Embaixadora da República de Lituania ante o Reino de España, Dna. Lyra Puišytė-Bostroem, e ao Delegado da Conferencia Episcopal Lituana para o coidado pastoral dos lituanos residentes no exterior, S.E. Mons.Lionginas Virbalas S.J.
Daugiau...

Lietuvių kolegija Romoje mini 75-ąsias metines

Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavo Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos studentai ir absolventai, minintys kolegijos įkūrimo 75-ąsias metines. Popiežius Pranciškus jiems palinkėjo „dar labiau priartinti savo gyvenimą prie Kristaus, Gerojo Ganytojo, ir būti džiaugsmingais Evangelijos skelbėjais“.Trečiadienį…

Daugiau...
Back To Top