Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Viešnagė Liuksemburgo lietuvių bendruomenėje

Birželio 14–16 d. Liuksemburge gyvenantiems lietuviams buvo didelė šventė – lankėsi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Jis susitiko su besirengiančiais Pirmajai Komunijai vaikais ir jų tėvais, su sutvirtinamųjų grupe ir br. Vytautu iš Tiberiados pietavo Europos Parlamente, aplankė lietuvius teisininkus-lingvistus Europos…

Daugiau...

Apsilankymas pas Belgijos lietuvius

Gegužės 31 – birželio 1 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas lankė Belgijos lietuvius. Belgijoje gyvena apie 3 500 lietuvių. Didesnė pusė jų dirba ES ir NATO institucijose. Jauni žmonės, daug iš jų studijavę užsienyje, Lietuvai įstojus į ES ir NATO, praėję…

Daugiau...
Back To Top