Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

PALAIMINTASIS JURGIS MATULAITIS

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871–1927) – Naujųjų laikų lietuvių palaimintasis. Kunigų marijonų kongregacijos atkūrėjo, Vilniaus vyskupijos ordinaro ir apaštališkojo vizitatoriaus Lietuvai vienuoliškas bei ganytojinis šventumas skleidėsi tautinės neapykantos ir ankstyvųjų bolševizmo iššūkių įkaitintoje aplinkoje. Matulaitis beatifikuotas 1987 m., švenčiant Lietuvos krikšto…

Daugiau...

https://www.bernardinai.lt/prelatas-antanas-bunga-salia-didzios-energijos-visuomet-geras-upas-giedras-zvilgsnis-ir-optimizmas/

Daugiau...

Maldų už krikščionių vienybę savaitė

Gyriaus ir padėkos litanija iš 2024 m. skirtų ekumeninių maldų Būk pašlovintas, Viešpatie, Tu įkvėpei savo meilę į mūsų širdis, kad niekada neprarastume vilties. Savo meile Tu išlaisvinai mūsų gyvenimą iš baimės ir gydai mūsų sužeistas bei įskaudintas širdis. Būk pašlovintas už visus vyrus ir moteris, sėjančius meilę bei viltį tarp arti jų esančių žmonių visame pasaulyje.
Daugiau...
Back To Top