skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuvių sielovada Danijoje.

2023 m. balandžio 16 d. kun. Nerijus Vyšniauskas (Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų klebonas) aukojo šv. Mišias Kopenhagos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (Jesu Hjerte Kirke (Katolsk) Stenosgade 4, 1616 København V.)
Prie šv. Mišių organizavimo labiausiai prisideda atsinaujinusi Kopenhagos lietuvių sielovados taryba. Visada labai geranoriškai kuo tik gali padeda pats Kopenhagos vyskupas Czesław Kozon.
Kaip visuomet, po šv. Mišių organizuojama agapė parapijos salėje. Įprasta, kad jos metu vyksta įvairūs renginiai: koncertai, žaidimai vaikams ir t.t. Kun. Nerijus taip pat kviečiamas į lietuvių šventes jų namuose, o į Tėvynę sugrįžę Danijos lietuviai jį aplanko Kavarske.

Back To Top