skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Šv. Mišios lietuvių kalba Amsterdame vyksta jau 10 metų

Šv. Mišios lietuvių kalba Amsterdame vyksta jau 10 metų. Per šį laiką lietuviams patarnavo brolis Elijas iš Šventojo Jono vienuolijos, kun. Žydrūnas Vabuolas, kun. Gabrielius Satkauskas, kun. Andrius Končius. Lietuviai renkasi Šv. Urbono bažnyčioje (Sint-Urbanuskerk, Rijksstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht). Lietuvių katalikų bendruomenę Nyderlanduose palaiko ir į Mišias pakviečia Paulius Davydavičius. https://misiosamsterdame.nl/

2023 m. balandžio 30 d. bendruomenę aplankė ir šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas. Šv. Mišiose, kuriose buvo pakrikštytas Nyderlanduose gyvenančios šeimos sūnus, giedojo būrelis lietuvių ir jų draugų.

Tai buvo Gerojo Ganytojo sekmadienis, kai prisimename Kristaus rūpestį kiekvienu žmogumi ir meldžiamės už žmogiškuosius ganytojus – kunigus bei vyskupus. Prašome Dievą padėti jauniems žmonėms išgirsti Jo kvietimą kunigiškai tarnystei ir drąsos atsiliepti. Jei daug kas į žmogų žiūri kaip į vartotoją, rinkėją, rėmėją, t. y. tikėdamasis kokios nors naudos, tai Kristui rūpi kiekvienas asmuo ir jo gyvenimas, Kristui žinomas ne tik kiekvieno vardas, bet ir jo širdis, jo istorija. Galime pasitikėti šiuo Ganytoju.

Back To Top