Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Arkivysk. Liongino Virbalo Kalėdų laiškas

Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn 1, 5).

Brangūs tikintieji, visi geros valios žmonės,

būkite pasveikinti su šventomis Kalėdomis! Tai – viena džiugiausių švenčių, ji mus apsupa spindinčiomis šviesomis, nepakartojamomis šventinėmis giesmėmis ir dovanų gausa. Priežasties džiaugsmui daugiau nei pakanka – juk gimė Išganytojas! Nepamirškime šios – tikrosios – džiaugsmo Priežasties. Betliejaus stebuklas liudija Dievo priartėjimą. Kaip piemenys skubėjo pas gimusį Išganytoją, taip ir mes esame pašaukti ieškoti tiesos ir prasmės, atrasti Jį patį – gyvąjį Dievą, atėjusį tam, kad nė vienas nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Giliausia Kalėdų prasmė – tai, ką iš tikrųjų švenčiame, – yra Viešpaties ištikimybė, Jo nuolatinis buvimas su mumis ir dėl mūsų. Jėzaus Motinai Marijai buvo pasakyta, kad jos Sūnus vadinsis Emanuelis, tai reiškia: „Dievas su mumis.“ Viešpats mūsų nepamiršta, nepalieka, Jis yra šalia net tada, kai Jo nepastebime ar esame išsiblaškę dėl savo gyvenimo rūpesčių. Kalėdos vėl mums primena šį Dievo artumą.

Esame pašaukti ne vien gėrėtis idilišku Prakartėlės vaizdu, bet tęsti Jėzaus misiją. Viešpats ateina apsigyventi tarp mūsų kiekvienos dienos istorijoje. Jo gimimas nutiesia tiltą tarp žemės ir dangaus, tad su savo artimaisiais sėsdami prie Kūčių ir Kalėdų stalo prisiminkime ir tuos, kurie vargsta, jaučiasi apleisti, kuriuos žeidžia sudužusių santykių šukės. Būtent šioje kasdienybėje visi esame pašaukti skelbti Gerąją naujieną, kad Viešpats yra arti.

Šventa ir džiaugsminga Kalėdų naktis atnaujina žmogiško artumo troškimą. Tegul bendrystė ir atjauta tampa džiugiu Kalėdų ženklu šeimoms, bendruomenėms, visiems po pasaulį pasklidusiems lietuviams. Trokštame, kad būtų gera kartu, kad būtų atkurtos nutrūkusių santykių gijos. Todėl neuždarykime Betliejaus tvartelio durų ir kasdienybėje. Už tų durų įvyko tai, kas perkeitė pasaulį, tavo ir mano gyvenimą, milijonų žmonių gyvenimus. Atverkime savo širdies duris kiekvienam, kuriam reikia pagalbos.

Švęsdami Kalėdas su didžiuliu skausmu žvelgiame į karo draskomas šalis, ypač – Ukrainą ir Jėzaus gimtąją žemę. Pranašas Izaijas gimsiantį Mesiją pavadino Taikos kunigaikščiu. Meldžiame Jo sustabdyti tuos, kurie vykdo agresiją, ir padėti įveikti bet kokią nesantaiką tarp žmonių ir tautų. Tegul ginklų žvangėjimas neužgožia žmonėms ramybę skelbiančių angelų balsų.

Nepaisydami visų sunkumų, išlaikykime Dievo mums dovanojamą viltį. Kaip rašė italų kunigas, rašytojas ir kovotojas už savo šalies laisvę Primo Mazzolari: „Neužgesinama viltis verčia mus pakelti galvas ir atverti širdis ateinančiam Viešpačiui. O priežastis yra tik viena, ir ji aiškiomis raidėmis užrašyta Jono evangelijoje: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn 1, 5). Gyvenkime šia viltinga žinia ir dalinkimės ja su visais.

Džiugių ir taikingų šv. Kalėdų visiems ir kiekvienam!

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Delegatas užsienio lietuvių sielovadai

Back To Top